کلیدواژه‌ها = توسعه علمی
تعداد مقالات: 2
1. وضع کنونی علم در کشور

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 1-17

رضا داوری اردکانی


2. ساختار مفهومی سیاستگذاری علم و فناوری در حوزه مهندسی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1385، صفحه 21-49

محمود یعقوبی؛ محمد مهدی غفاری