کلیدواژه‌ها = آموزش‌های مهارتی
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی آموزش‌های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

دوره 21، شماره 81، بهار 1398، صفحه 85-97

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی


2. شناسایی موانع تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مهندسان و کارآموزان حوزه‌ آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای کشور

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 139-154

پوراندخت نیرومند؛ مرضیه ملااکبری؛ اکبر فرجی ارمکی؛ سعید زارع خورمیزی؛ حمیده قنبری