کلیدواژه‌ها = برنامه درسی تجربه شده
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نگرشهای دانش‌آموختگان فنی ـ مهندسی دانشگاه اصفهان در راستای کیفیت برنامه‌‌های درسی تجربه‌شده

دوره 18، شماره 69، بهار 1395، صفحه 55-76

محمدرضا نیلی؛ لیلا مقتدایی؛ حسین نظری؛ ستاره موسوی


3. بررسی عوامل موثر بر رضایت و موفقیت دانشجویان رشته¬های مهندسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 1-29

مهدی محمدی؛ پرویز ساکتی