کلیدواژه‌ها = آینده‌پژوهی
تعداد مقالات: 2
1. وضعیت تولید فناوری کشور با نگاه به جایگاه مهندسی مکانیک

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 23-38

علی غفاری؛ مسعود عبداللهی نیا


2. رویکرد آینده‌پژوهانه در سیاستگذاری دانشگاههای صنعتی مبتنی بر پویش محیطی روندهای جهانی آموزش عالی

دوره 16، شماره 61، بهار 1393، صفحه 69-95

حسن بشیری؛ محمد حسینی مقدم؛ مریم صنیع اجلال؛ مهدی ایران نژاد