کلیدواژه‌ها = کارآفرینی
تعداد مقالات: 6
1. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 51-77

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی


2. تأثیر آموزش‌های کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانة دانشجویان حضوری و مجازی دانشکدة کارآفرینی

دوره 19، شماره 75، پاییز 1396، صفحه 103-128

راضیه طهماسبی؛ مرتضی اکبری؛ مجتبی هوشمندزاده؛ اعظم آهنگر سله بنی


3. تأثیر تفاوتهای جنسیتی در قصد و رفتار کارآفرینانة دانشجویان دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 45-65

مرتضی اکبری؛ اعظم آهنگر سله بنی؛ مجتبی هوشمندزاده؛ راضیه طهماسبی


4. بررسی ویژگیهای شخصیتی کارآفرینی دانشجویان فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان

دوره 14، شماره 56، زمستان 1391، صفحه 133-147

علی عباس میر آقایی؛ محمد میرزایی


6. مراکز رشد مجازی ابزاری در راستای توسعه کارآفرینی در دانشگاه‏ها

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 101-124

سیامک فرشاد؛ محمد فتحیان؛ بابک ابراهیمی؛ سروش نالچیگر