کلیدواژه‌ها = مهارت
تعداد مقالات: 3
2. آموزش معماری منظر: دانش و مهارتهای اساسی

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 115-129

محسن فیضی؛ سینا رزاقی اصل


3. بررسی تأثیرات مؤلفه¬های کیفی بر شاخصهای دستمزد و بهره وری نیروی کار معادن کشور

دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 127-149

رضا شکور شهابی؛ رضا کاکایی؛ رضا رمضانی