کلیدواژه‌ها = کتاب الحیل
تعداد مقالات: 5
4. چراغهای خودکار نوری بر دانش ایران باستان

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 153-169

یوسف یاسی؛ صفر هاشملو؛ محمد بایرامی؛ فاطمه طباطبایی؛ آزاده کریمی


5. طراحی ، ساخت و مقایسه آزمایشگاهی دو سیستم تأمین دایمی آب یک مخزن از قرن سوم هجری

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 107-119

یوسف یاسی؛ حسین صالحی؛ ندا یوسفی؛ زهرا حاجی آقا؛ عاطفه بغدادی