کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی نقش باورهای معرفت‌شناسی و نگرش نسبت به ریاضی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته مهندسی

دوره 20، شماره 79، پاییز 1397، صفحه 27-42

میثم غلام پور؛ محمد اکبری بورنگ؛ سیما قرآنی سیرجانی


3. بررسی رابطۀ بین میزان انواع تعامل دانشجویان گروه فنی ـ مهندسی مؤسسۀ آموزش عالی مهر البرز با عملکرد تحصیلی

دوره 17، شماره 68، زمستان 1394، صفحه 89-111

علی نقی کمال خرازی؛ عباس بازرگان؛ فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی