کلیدواژه‌ها = ارزیابی درونی
تعداد مقالات: 12
2. ارزیابی درونی گروه مهندسی عمران دانشگاه ملایر با استفاده از الگوی (CIPP)

دوره 19، شماره 73، بهار 1396، صفحه 119-137

علی ایمان زاده؛ مریم مرندی حیدرلو


3. ارزیابی درونی و بهبود کیفیت برنامه درسی در گروه های آموزش مهندسی

دوره 18، شماره 72، زمستان 1395، صفحه 45-67

مریم زمانی فر؛ رضا محمدی؛ فاطمه صادقی مندی


5. بازنگری برنامه های آموزش مهندسی

دوره 15، شماره 57، بهار 1392، صفحه 1-18

حسین معماریان


6. ارزیابی درونی و نقش آن در بهبود کیفیت آموزش فنی و مهندسی؛ مورد: گروههای آموزشی فنی و مهندسی دانشگاه شاهد

دوره 14، شماره 54، تابستان 1391، صفحه 77-96

مجید دارابی؛ فرانک مختاریان؛ محسن فرمهینی فراهانی؛ کوروش اسماعیلی


8. سازکار ارزیابی برنامه های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 1-30

حسین معماریان


9. فرایند ارزشیابی برنامه‌های آموزش مهندسی ایران

دوره 13، شماره 50، تابستان 1390، صفحه 33-61

حسین معماریان


10. تدارک هدفها و دستاورد‌های آموزش مهندسی

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 43-69

حسین معماریان


12. نقش ارزیابی درونی در بهبود کیفیت‌آموزشی رشتة مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 1-33

حسن شهرکی پور؛ کورش پرند؛ مهدیه سادات وقور کاشانی