کلیدواژه‌ها = مدیریت نوآوری
تعداد مقالات: 1
1. نوآوری و دانشگاه

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 69-89

محسن بهرامی؛ نادر منتظرین؛ مجتبی مهرجویی؛ مسعود نیکخو؛ مهکامه طاعتی