کلیدواژه‌ها = آموزش الکترونیکی
تعداد مقالات: 4
1. آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 22، شماره 87، پاییز 1399، صفحه 49-71

علی کریم پور؛ حمیدرضا پور رضا؛ مجید میرزاوزیری؛ علی عباسی


2. آموزش برخط مهندسی

دوره 21، شماره 82، تابستان 1398، صفحه 15-29

حسین معماریان


4. نقش دانشگاه های مجازی در آموزش مهندسی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 67-76

اف بادندورفاند؛ پ. اچ. اس . وین