کلیدواژه‌ها = اخلاق مهندسی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی جایگاه اخلاق مهندسی در آموزش مهندسی ایران: مرور نظام مند

دوره 19، شماره 76، زمستان 1396، صفحه 79-97

فریبا محمد اوغلی ریحان؛ سید شمس الدین علیزاده


3. آئین نامه اخلاق حرفه‌ای مهندسی در ایران

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 23-55

مهران رحمانی سامانی؛ جواد مجروحی سردرود


4. اخلاق مهندسی چالشی مهم در تربیت مهندس در کشور

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 17-22

مهدی بهادری نژاد


5. ارکان اخلاق مهندسی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 83-97

حسن ظهور؛ محمد خلج


7. ارائه الگویی برای آموزش مؤثر اخلاق مهندسی در دوره کارشناسی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1388، صفحه 99-108

حمید خوشدست؛ عباس سام


8. اخلاق در مهندسی: ضرورت ها و چالش ها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 1-14

محمد حسین ابوالبشری؛ نفیسه طالبان فرد


9. در فضایل انسانی مهندسان، بخش اول: خردمندی

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 9-21

محمود یعقوبی؛ مهدی بهادری نژاد


10. جهانبینی، فرهنگ و حقوق محیط زیست

دوره 4، شماره 16، پاییز 1381، صفحه 103-127

محمد تقی زاده