کلیدواژه‌ها = QFD
تعداد مقالات: 3
2. ارائه مدلی برای طراحی "طرح درس" با کمک ابزار QFD، همراه با نمونه کاربردی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 59-73

امیرحسین انضباطی؛ نونا حجت پناه منتظری


3. کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازی مدیران بخش صنعت

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 71-88

محمد رضا زارع بناد کوکی؛ محمد صالح اولیاء