کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 9
3. توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته های مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 21-36

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان


5. نوآوری و دانشگاه

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 69-89

محسن بهرامی؛ نادر منتظرین؛ مجتبی مهرجویی؛ مسعود نیکخو؛ مهکامه طاعتی


8. ارکان اصلی نظام های نوین تعلیم و تربیت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 39-46

پاشا قلی زاده


9. آموزش و پژوهش مهندسی شیمی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 15-27

ابراهیم واشقانی فراهانی