کلیدواژه‌ها = منابع انسانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیرات مؤلفه¬های کیفی بر شاخصهای دستمزد و بهره وری نیروی کار معادن کشور

دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 127-149

رضا شکور شهابی؛ رضا کاکایی؛ رضا رمضانی


2. آموزش عالی و دهکده جهانی: چالش ها و راه حل ها

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 73-85

ارسلان قربانی؛ جعفر کیوانی