کلیدواژه‌ها = هدف
تعداد مقالات: 3
1. ارکان نظام آموزشی مهندسی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 94-134

جلال حجازی؛ محمد مهدی غفاری


2. مهندس و مهندسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 1-17

جلال حجازی دهاقانی


3. درباره ارتباط فلسفه با آموزش مهندسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 81-88

ضیاءالدین تابعی؛ محمود یعقوبی