موضوعات = توسعه علمی و فناوری
تعداد مقالات: 3
1. طراحی الگوی توسعه همکاری‌های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

دوره 21، شماره 83، پاییز 1398، صفحه 113-131

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی