موضوعات = پژوهش در آموزش مهندسی
1. بررسی و مقایسه برنامه‌ی درسی و شیوه آموزشِ رشته‌ی مهندسی شیمی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

جعفرصادق مقدس؛ نعیمه یثربی؛ عباس شجاع الساداتی؛ مهسا تقوی


2. تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب صنایع دریایی کشور در جهت اجرای الگوی مهندسی همزمان

دوره 20، شماره 80، زمستان 1397، صفحه 115-133

امین محمدی؛ علی ملکی؛ ابراهیم علیزاده