دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. On Problem-Based Learning in Science, Technology, Engineering and Mathematics

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

امیرحسین امیراصلانى؛ ملیسا بنین؛ لویی هوکوانا؛ ناهید نریمان


2. Measuring Engineering Students’ Ability and Attitude across Revised Blooms’ Taxonomy using Rasch Measurement Model

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

شعله عطایی


3. مطالعه مقایسه ایی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

سیده مریم حسینی لرگانی


4. تببین مدل ارتقاء صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ی مهندسی عمران براساس نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

علی ایمان زاده؛ امین محب خواه؛ هدایت الله اعتماد زاده؛ مهلا فرهادی


5. رویکرد فکری دانشجویان برونگرا و درونگرای معماری در فرآیند طراحی و راهبردهای آموزشی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

وحید صدرام؛ الهام کفائی


7. نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریبا فیروزیان؛ سهیلا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور


8. گزارش مجموعه نشست‌های کارگروه‌های تخصصی طرح پژوهشی "بررسی وضعیت علوم مهندسی در کشور برای جهت‌گیری آینده"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

حسن ظهور؛ جعفر توفیقی؛ پرویز جبه دار مارالانی؛ پرویز دوامی؛ علی کاوه؛ هادی ندیمی؛ محمود یعقوبی


9. تحلیل مزیت رقابتی تعاملات علمی بین‌المللی با استفاده از شاخص ضریب مکانی: مورد مطالعه تولیدات علمی مهندسی صنایع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

محمد رضا زارع بنادکوکی


10. طراحی و اجرای برنامۀ کارشناسی ارشد آموزش مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

حسین معماریان


11. راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1398

مینو عالمی؛ علی مقداری


12. بررسی میزان رعایت استاندارد بین المللی ایزو 214 در چکیده فارسی پایان نامه ها و رساله های رشته های فنی-مهندسی دانشگاه تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1398

زهرا جهانبان اسفهلان؛ افشین حمدی پور؛ رسول زوارقی