دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی ضرورت آموزش جامع شبیه سازی انرژی به دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

رزا وکیلی نژاد


2. طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی


3. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی


4. تاملی بر میزان تاکید نسبت به اخلاق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

حسین عبداللهی؛ سعیده تقی زاده


5. وضعیت تولید فناوری کشور با نگاه به جایگاه مهندسی مکانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

مسعود عبداللهی نیا؛ علی غفاری


6. On Problem-Based Learning in Science, Technology, Engineering and Mathematics

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

امیرحسین امیراصلانى؛ ملیسا بنین؛ لویی هوکوانا؛ ناهید نریمان


7. بکارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

منوچهر تمیزی؛ جمال الدین سهیلی؛ فریبا البرزی؛ حسین ذبیحی


8. Measuring Engineering Students’ Ability and Attitude across Revised Blooms’ Taxonomy using Rasch Measurement Model

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

شعله عطایی


9. ارزیابی توانایی شنیداری دانشجویان مهندسی از طریق توصیفگرهای سطح بندی شده CEFR و فعالیت های شنیداری عمومی و آکادمیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

محبوبه تقی زاده؛ کافیه اسداللهی


10. مطالعه مقایسه ایی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

سیده مریم حسینی لرگانی


11. تببین مدل ارتقاء صلاحیت اخلاق حرفه‌ای مهندسان در رشته‌ی مهندسی عمران براساس نظریه زمینه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1398

علی ایمان زاده؛ امین محب خواه؛ هدایت الله اعتماد زاده؛ مهلا فرهادی


12. رویکرد فکری دانشجویان برونگرا و درونگرای معماری در فرآیند طراحی و راهبردهای آموزشی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

وحید صدرام؛ الهام کفائی


14. نقش بازتاب قبل از عمل، حین عمل و بعد از عمل در حل مسئله ریاضی دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1398

فریبا فیروزیان؛ سهیلا فیروزیان؛ محمدرضا فدایی؛ ابوالفضل رفیع پور