دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب‌شناسی آموزش های مهارتی بر مبنای الگوی سه‌شاخگی: مطالعه موردی استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

علی اکبر امین بیدختی؛ محمود نجفی؛ فرهاد شریعتی


2. واکاوی اولین تجربۀ آموزش از راه دور، دانشگاه آزاد ایران (سابق)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

حسین معماریان


4. تحلیلی بر گسترش آموزش عالی در مهندسی در طول برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

ابراهیم شیرانی؛ حسن ظهور؛ محمود یعقوبی؛ سعید امیرزاده؛ شبنم تشکری


6. بررسی و مقایسه برنامه‌ی درسی و شیوه آموزشِ رشته‌ی مهندسی شیمی در دانشگاه‌های آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1398

جعفرصادق مقدس؛ نعیمه یثربی؛ عباس شجاع الساداتی؛ مهسا تقوی


7. On Problem-Based Learning in Science, Technology, Engineering and Mathematics

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

امیرحسین امیراصلانى؛ ملیسا بنین؛ لویی هوکوانا؛ ناهید نریمان


8. آموزش برخط مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

حسین معماریان


9. Measuring Engineering Students’ Ability and Attitude across Revised Blooms’ Taxonomy using Rasch Measurement Model

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

شعله عطایی


10. بررسی مقایسه‌ای وضعیت کنونی پژوهش در زمینه فنی‌مهندسی با محوریت رشته مهندسی مکانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

مجید صفار اول؛ محمدرضا اسلامی؛ نوید زهتابیان رضائی؛ محمدحسین نهاوندیان


11. بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

علیرضا لاری؛ مهدی کفائی


12. کاربردی از هندسه جبری در بهینه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

داود حسن زاده للکامی


14. تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

محمد حسینی مقدم؛ حسن بشیری


15. افق‌های آیند در مهندسی شیمی مهندسی محصولات شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

رهبر رحیمی


16. بررسی ضرورت آموزش جامع شبیه سازی انرژی به دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

رزا وکیلی نژاد


17. طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی


18. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی