دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل لایه ای بازگشت نخبگان خارج از کشور به چرخه خدمت جامعه: مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

محمد حسینی مقدم؛ حسن بشیری


2. کاربردی از هندسه جبری در بهینه‌سازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

داود حسن زاده للکامی


3. بررسی آماری پایان نامه های مهندسی دانشگاه های دولتی در حوزه تصویرنگاری پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

علیرضا لاری؛ مهدی کفائی


4. آموزش برخط مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

حسین معماریان


5. بررسی مقایسه‌ای وضعیت کنونی پژوهش در زمینه فنی‌مهندسی با محوریت رشته مهندسی مکانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1398

مجید صفار اول؛ محمدرضا اسلامی؛ نوید زهتابیان رضائی؛ محمدحسین نهاوندیان


6. افق‌های آیند در مهندسی شیمی مهندسی محصولات شیمیایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1398

رهبر رحیمی


8. بررسی ضرورت آموزش جامع شبیه سازی انرژی به دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1398

رزا وکیلی نژاد


9. طراحی الگوی توسعه همکاری های دانشگاه فنی و حرفه ای با صنعت و جامعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

سید احمد محمدی حسینی؛ علی اکبر امین بیدختی؛ محمد علی نعمتی؛ علی محمد رضایی


10. طراحی الگوی دانشگاه کارآفرین: رویکرد کیفی (مورد پژوهی: دانشگاه تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1398

احمد کیخا؛ میترا عزتی؛ محمد جواد صالحی


11. تاملی بر میزان تاکید نسبت به اخلاق آموزش در دانشگاه های فنی و مهندسی کشور و مقایسه آن با دانشگاه های فنی و مهندسی برتر جهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

حسین عبداللهی؛ سعیده تقی زاده


12. وضعیت تولید فناوری کشور با نگاه به جایگاه مهندسی مکانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1398

مسعود عبداللهی نیا؛ علی غفاری


13. On Problem-Based Learning in Science, Technology, Engineering and Mathematics

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1397

امیرحسین امیراصلانى؛ ملیسا بنین؛ لویی هوکوانا؛ ناهید نریمان


14. بکارگیری مدل استمرار خلاقیت در دانشجویان طراحی معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1398

جمال الدین سهیلی؛ منوچهر تمیزی؛ حسین ذبیحی؛ فریبا البرزی


15. Measuring Engineering Students’ Ability and Attitude across Revised Blooms’ Taxonomy using Rasch Measurement Model

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1397

شعله عطایی


16. ارزیابی توانایی شنیداری دانشجویان مهندسی از طریق توصیفگرهای سطح بندی شده CEFR و فعالیت های شنیداری عمومی و آکادمیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1398

محبوبه تقی زاده؛ کافیه اسداللهی


17. مطالعه مقایسه ایی عوامل موثر بر فرسودگی تحصیلی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی دولتی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398

سیده مریم حسینی لرگانی