دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. ارزیابی دانش محیط زیستی در برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

رزا وکیلی نژاد


2. الگوی مفهومی توسعه حرفه‌ای اعضای هیئت علمی به منظور ارتقای کیفیت در آموزش مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1399

داود قرونه؛ فاطمه Fateme


3. بررسی زمان شناختی دانشگاه‌های برتر کشور از منظر شاخص‌های دروندادی در پنجاه سال اخیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

غلامعلی منتظر؛ مهدیه فرازکیش


4. تحقیقات مسئله مدار در معماری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مهر 1399

زهرا اهری؛ هادی ندیمی؛ صحرا عابری زاهد؛ فاطمه توانایی مروی؛ پریسا رحیم زاده؛ مریم حیدرخانی؛ شیوا فلاح نجم آبادی


5. نقش مدیریت دانش فردی بر اشتغال‌پذیری دانشجویان فنی- مهندسی: مطالعه موردی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1399

عباس خاکپور؛ نسرین قیاسوند؛ هانیه کلانتری


6. آموخته‌هایی از همه‌گیری کووید-۱۹ در برنامه‌ریزی آموزشیِ دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

علی کریم پور؛ حمیدرضا پور رضا؛ مجید میرزاوزیری؛ علی عباسی


7. مطالعه تطبیقی و مقایسه شیوه اجرای آزمون جامع دکتری رشته مهندسی‌شیمی دانشگاه‌های منتخب ایران و آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

غلامرضا پازوکی؛ منیره تدین؛ منیژه میرهاشمی


8. تحلیل ساختاری عواطف و اعتیاد به اینترنت با میانجی گری احساس تنهایی در دانشجویان مهندسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1399

معصومه عزیزی