درباره فصلنامه

 1. در راستای اهداف و وظایف گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران " فصلنامه آموزش مهندسی ایران" برای بررسی، تحلیل و ارتقای حرفه مهندسی در ایران و ایجاد بستر مناسب برای اشاعه اطلاعات و دانسته های علمی، ارائه تجربیات و دستاوردهای پژوهشگران آموزش مهندسی و تقویت دانش مهندسان و صنعتگران منتشر می شود.

 

2. اولین شماره این فصلنامه در بهار 1378 با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است. از کلیه علاقمندان، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، صاحبنظران و صنعتگران دعوت می شود مقالات پژوهشی خود را از طریق ثبت نام در سامانه فصلنامه ارسال فرمایند.

 

 رتبه فصلنامه آموزش مهندسی ایران در آخرین ارزیابی سامانه نشریات علمی جهان اسلام (ISC) دارای درجه Q1 با ضریب تأثیر 0.293 است.

برای اطلاع بیشتر اینجا کلیک کنید.

 

مقالات منتشر شده در دسترس عموم قرار دارد

زمینه های انتشاراتی پیرامون آموزش علوم مهندسی

بانک ها و نمایه نامه ها:

پایگاه استنادی علوم جهان اسلامپایگاه علمی پروکوئستبانک اطلاعات نشریات کشورسیویلیکاگوگل اسکالرEBSCOWorld BookPEARSONBRITANNICA نمایه تخصصی ژورنال فصلنامه آموزش مهندسی ایران در ویراساینس

Scientific Indexing Services

J-Gate

 

طبق مصوبه یکصدو نودو نهمین جلسه شورای پژوهشی مورخ 1396/12/6 با تمدید رتبه علمی ـ پژوهشی فصلنامه آموزش مهندسی ایران موافقت به عمل آمد.

جهت اطلاع، طبق ماده واحده «نحوه اعتبار گذاری نشریات فرهنگستان ها ی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 267 مورخ 1393/1/19  شورای عالی انقلاب فرهنگی» به فرهنگستان اجازه داده شده است در خصوص رتبه بندی نشریات خود اقدام نمایند. با این تأیید، مجوز نشریات مزبور از نظر کمیسیون های نشریات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مصوب و معتبر تلقی خواهد شد.

 

************************** 

 

 

 

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1607-2316
شاپا الکترونیکی
2676-4881