راهبردهای آموزش علوم و مهندسی همگام با زبان اشاره ناشنوایان

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران غرب دانشگاه صنعتی شریف - آزمایشگاه ربات های اجتماعی http://www.mech.sharif.ir/web/14039/72

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، سرپرست واحد بین الملل فرشتگان-دانشگاه آزاد اسلامی

10.22047/ijee.2020.201276.1678

چکیده

زبان از ویژگی های مهم بشریت و عنصر وجودی انسان است. زبانِ اشاره یک راهکار است برای رفع نیازهای شفاهی و ارتباطی جامعه ناشنوا همانطور که زبان های فارسی، چینی، و انگلیسی راهکارهایی دیگر برای رفع نیازهای ارتباطی جامعه شنواست. تنوع در زندگی و تجربیات فرهنگی در بین دانشمندان، سبب گسترش جهتگیری های پژوهشی و در نهایت اختراعات و اکتشافات علمی میشود.افراد ناشنوا نیز چشم اندازهای بی نظیری را در پژوهش های علمی با موفقیت رقم زده اند، ولی همچنان در آموزش علوم دانشگاهی با چالش هایی روبرو هستند. بیشتر دانشجویان ناشنوا در رشته های علوم، فناوری، و مهندسی با اساتیدی ارتباط برقرار می کنند که کمترین تجربه کاری با افراد ناشنوا را ندارند، و غالباً از عدم آگاهی در مورد افراد ناشنوا برخوردار هستند. عدم دسترسی به مهارتهای ارتباطاتی لازم، معمولاً سبب شود تا دانشجویان ناشنوا از تحصیل در علوم پایه و مهندسی احساس نارضایتی یا ناتوانی کنند. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، مروری بر شواهد، نظرات و تجربیات کارشناسان و دانشمندان ناشنوا، راهکارهایی را برای حمایت از بهترین دانشجویان ناشنوا در رشته های علوم و مهندسی ارائه نماییم. برای مناسب سازی محیط تحصیلی ناشنوایان، در خصوص چیدمان کلاس و صندلی ها، راهبردهای تدریس و مربیگری در پژوهش مباحثی را مطرح میکنیم و همچنین اشاره ای به اهمیت حضور دانشمندان ناشنوا/کم شنوا درپژوهش های مرتبط با افراد ناشنوا می کنیم. بعلاوه، بر تأثیر آموزش زبان اشاره عمومی و تخصصی در برنامه های درسی به منظور افزایش مهارت های ارتباطی دانش آموختگان می پردازیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Science and Engineering Education Strategies Along With the Deaf-Sign Language

نویسندگان [English]

  • Minoo Alemi 1
  • Ali Meghdari 2
1 Islamic Azad University - Tehran West Branch Sharif University of Technology- Social Robotics Lab http://www.mech.sharif.ir/web/14039/72
2 professor , department of mechanical engineering sharif university
چکیده [English]

Language is one of the most important features of humanity and the element of human existence. Sign language is a solution to meet the verbal and communication needs of the deaf community just like Persian, Chinese, English, etc. are other ways to meet the communication needs of the hearing community. Unique experiences in life shape scientists and their perspectives on research. Therefore, the diversity of life and cultural experiences among scientists has led to the expansion of research directions and ultimately to scientific inventions and discoveries. Deaf people, for example, have been successful prospects in scientific research. However, the deaf continue to face challenges in academic science education. Most deaf students in science, technology, engineering, and mathematics associate with professors who have little experience of working with deaf people, often lacking awareness of deaf people. Therefore, lack of access to the necessary communication skills usually causes deaf students to feel dissatisfied or unable to study basic science and engineering. This paper attempts to provide solutions to support the best deaf students in science and engineering, using a descriptive-analytical approach, reviewing the evidence, opinions, and experiences of deaf experts and scientists. Therefore, we discuss topics for teaching and coaching research in order to fit the deaf academic environment, regarding the layout of class and chairs, and also point out the importance of deaf/hard of hearing scientists in deaf-related research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sign language
  • deaf community
  • specialized language
  • science and engineering education
  • Communication skills