بررسی برداشت فراگیران و تاثیر استفاده از نرم افزار Edmodo بر مهارتهای نگارشی دانشجویان مهندسی راه آهن

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبانهای خارجی. دانشگاه علم و صنعت ایران

2 گروه زبانهای خارجی، دانشگاه علم و صنعت ایران

10.22047/ijee.2020.206913.1694

چکیده

با رشد سریع فناوری و استفاده از فناوری های اطلاعات در آموزش و یادگیری زبان، یک محیط آموزشی به نام Edmodo اخیرا رواج پیدا کرده است. از آنجاییکه در دانشگاه، مهارت نگارش بعنوان سخت ترین مهارت در درس زبان انگلیسی تخصصی در نظر گرفته می شود، این مطالعه تلاش کرده تا اثربخشی Edmodo به عنوان یک بستر جدید آموزشی در مهارت نگارش آکادمیک دانشجویان مهندسی راه آهن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین در این مطالعه برداشت دانشجویان از مزایا و چالش های نوشتن متون دانشگاهی بوسیله Edmodo مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان این تحقیق 20 دانشجوی مهندسی راه آهن از دانشگاه علم و صنعت ایران بودند. ابزار مورد استفاده در این مطالعه شامل آزمون تعیین سطح زبان، پیش آزمون ، میان آزمون، پس آزمون و سه سؤال باز پاسخ بود. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که Edmodo تأثیر مثبتی بر بهبود عملکرد نگارش دانشجویان مهندسی راه آهن دارد. نتایج همچنین نشان داد که سرعت پایین بارگذاری مطالب و دسترسی به Edmodo و عدم آگاهی از ارسال فایل عمده ترین معایب Edmodo هستند، در حالیکه ایجاد تعامل و تبادل نظر با دیگر دانشجویان، امکان مشاهده مطالب به اشتراک گذاشته شده توسط دیگر دانشجویان، کمک به یکدیگر در جهت رفع مشکلات مربوط به مهارت نگارش و الگو برداری از نظرات و سبک نوشتار دیگران مزایای گزارش شده توسط دانشجویان هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Edmodo on Railway Engineering Students' Academic Writing and Perceptions

نویسندگان [English]

  • Mahboubeh Taghizadeh 1
  • Mina Basirat 2
  • Atena Ejtehadi 2
1 Department of Foreign Languages, Iran University of Science and Technology
2 Department of Foreign Languages, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

With the rapid growth in technology and the use of information technologies in today's language teaching and learning, a recent educational site known as Edmodo came to vogue. Since writing is considered as the most demanding skill in technical English courses, this study was conducted to explore the effectiveness of Edmodo as a novel pedagogical platform on Railway Engineering students' academic writing. It also aimed to determine their perceptions of the advantages and challenges of writing academic texts via Edmodo. The participants were 20 railway Engineering students at Iran university of Science and Technology. A language proficiency test, a pretest, midtest, and a posttest followed by three open-ended questions were the instruments of this study. The analysis of the data showed that Edmodo had a positive impact on improving Railway Engineering students' writing performance. The results also revealed that low speed of uploading and access to Edmodo and uncertainty about the submission of the tasks were the most frequent drawbacks of Edmodo, whereas cooperation and sharing comments about other classmates' writings, having access to others' production, assisting classmates in solving their writing problems, using their comments and style of writing as a model for improving writing were the benefits reported by the students, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic writing
  • Edmodo
  • English for railway engineering
  • benefits of Edmodo
  • drawbacks of Edmodo