نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

4 دانشجوی دکترا دانشکده ی مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

10.22047/ijee.2022.321010.1874

چکیده

در این مقاله ی گروهی، قسمتی از آموزش درس دینامیک پیشرفته در قالب پروژه های گروهی آموزش محور انجام شده است. در این پروژه قرار است مکانیزم یک چرخش سوار طراحی شده و سپس تحلیل های مهندسی بر روی آن انجام شود. سیستم این چرخش سوار بایستی به گونه ای طراحی گردد که شتاب مطلق سر انسان حداکثر برابر با شش برابر شتاب جاذبه گردد. ابتدایی ترین کاری بایستی انجام گردد طراحی های مفهومی می‌باشد. همچنین تحلیل های مهندسی مانند تحلیل دینامیک و شبیه‌سازی حرکتی، تحلیل المان محدود برای به دست‌ آوردن فرکانس های طبیعی و تعیین تغییر شکل های ناشی از بارگذاری انجام می شوند. بعد از اتمام مراحل فوق در مورد مواد و فرآیندهای ساخت نیز مطالبی بیان خواهد شد. با توجه به این که این پروژه در قالب یک روش جدید یادگیری درس دینامیک پیشرفته در قالب نه گروه در دانشگاه صنعتی شریف انجام شده و گروه ها با هم رقابت کرده اند، در پایان از دانشجویان در مورد میزان یادگیری از این شیوه ی آموزش نظرسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview of the design experience and group analysis of a spinning ride from the perspective of engineering education

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Jafar Zolanvari 1
 • Ali Meghdari 2
 • Hassan Izanlo 3
 • Mohammad Sadegh Tohidi Nafe 3
 • Mohammad Mahdi Azarbeik 3
 • Mohammad Derakhti 3
 • Amir Reza Asemanrafat 3
 • Sajad Soleiman zadeh 3
 • Taha Ghareh Baghi 3
 • Parsa Behinfar 3
 • Seyed Amir Hosein Sajjadi 3
 • Hosein Hassan pour 3
 • Mohaddeseh Lotfi 3
 • Keyvan Nasiri 3
 • Hamed Nazemi 3
 • Mohammad Sajad Ramezani 3
 • Mohamad Jamshidian 3
 • Ali Esmaeili 4
 • Esmail Askari 3
 • Saman Rezaei 4

1 PhD student in Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

2 professor , department of mechanical engineering sharif university

3 Master student of the Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

4 PhD student, Faculty of Mechanical Engineering, Sharif University of Technology

چکیده [English]

In this group article, part of the teaching of advanced dynamics course has been done in the form of group-based training projects. In this project, the mechanism of a spinning ride is designed and then engineering analyzes are performed on it. The system of this spinning ride must be designed in such a way that the absolute acceleration of the human head is equal to six times the acceleration of gravity. The most basic thing to do is conceptual design. Engineering analyzes such as dynamic analysis and motion simulation, finite element analysis are also performed to obtain natural frequencies and to determine the deformations caused by loading. After completing the above steps, information will be provided about materials and manufacturing processes. Due to the fact that this project was carried out in the form of a new method of learning advanced dynamics in the form of nine groups at Sharif University of Technology and the groups competed with each other, in the end, students were surveyed about the amount of learning from this method of teaching.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Group training
 • advanced dynamics
 • spinning ride
 • design
 • dynamic analysis