آموزش برخط مهندسی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد مهندسی زمین / دانشکاه تهران

10.22047/ijee.2019.157742.1594

چکیده

در سال‌های اخیر، غیر متمرکز کردن آموزش عالی روند رو به‌رشدی داشته است و این ایده که هرکس، هرکجا و هر زمان باید امکان فراگیری داشته باشد؛ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. ظهور شبکه های جهانی ارتباطات، و فناوریهای قدرتمند کامپیوتری، مفهوم آموزش مهندسی از راه دور را نیز باز تعریف کرده است. در سالهای اخیر آموزش مهندسی در هر جا و هر زمان امکانپذیر گشته است ولی این امر در مورد همۀ زمینه‌های آموزش مهندسی، گسترش نیافته است. در کشور‌های پیشرفته، تعداد مراکزی که مدرک کارشناسی مهندسی را با آموزش برخط (الکترونیکی) انجام می‌دهند محدود می‌باشد. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر ناتوانی آموزش برخط در اقناع برخی از ملاک‌های ارزشیابی برنامه های آموزش مهندسی است. در یک دهه اخیر در ایران آموزش برخط مهندسی، در همۀ مقاطع، گسترش زیادی یافته است. این در حالیست که هنوز گزارش‌های مستندی در بارۀ کیفیت و بازده این آموزش‌ها منتشر نشده است. در این مقاله امکانپذیری آموزش برخط مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

online engineering education

نویسنده [English]

  • Hossein Memarian
Professor of Geo-Engineering / University of Tehran
چکیده [English]

In recent years, the decentralization of higher education has grown tremendously, and the idea that everyone should have the opportunity to get education wherever and whenever, has become more prominent. The emergence of global communication networks and powerful computer technologies has also redefined the concept of distant engineering education. In recent years, engineering education has become possible anywhere and anytime, but this has not been for all areas of engineering education. In developed countries, the number of institutions that provide online BSc degree in engineering is limited. One of the most important reasons for this is the inadequacy of online training to fulfill the accreditation criteria of engineering education programs. In the last decade, in Iran, online training has been widely developed at all levels. This is despite the fact that there are still no reports on the quality and effectiveness of this method of education. In this paper the feasibility of online engineering education is investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • engineering education
  • Electronic education
  • online education
  • distant education
  • technology
  • Iran