وضعیت تولید فناوری کشور با نگاه به جایگاه مهندسی مکانیک

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

10.22047/ijee.2019.171322.1623

چکیده

امروزه فناوری نه تنها مسیری مطمئن برای تولید ثروت است بلکه ابزاری برای نمایش قدرت نظامی اقتصادی و صنعتی کشورهای دارنده آن است. در مقاله‌ی حاضر، بر اساس برنامه کرسی آینده‌پژوهی مهندسی مکانیک، وضعیت تولید فناوری کشور بطور اعم بررسی شده، در مهندسی و به ویژه در مهندسی مکانیک مورد ارزیابی قرار گرفته با برخی کشورهای منطقه و جهان مقایسه شده است. هدف از این بررسی، ارائه‌ی تصویری واقع‌گرایانه و روشن از وضعیت تولید فناوری در کشور و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن است. در جمع‌آوری داده‌ها سعی شده است تا حد امکان، آمار و داده‌های تفکیکی مربوط به رشته‌ی مهندسی مکانیک، استخراج شوند. اصلی‌ترین شاخص‌ها برای تعیین وضعیت یک کشور در تولید فناوری شامل سندهای ثبت اختراع ، میزان بودجه‌ تحقیق و توسعه و همچنین تعداد نیروهای متخصص فعال در این بخش است. ثبت اختراع اولین قدم در تولید تکنولوژی است. بالا بودن تعداد اختراعات ثبت شده یک کشور الزاماً بمعنای تولید فناوری نیست ولی پائین بودن آن نشانه ضعف در تولید تکنولوژی است. نگاهی گذرا به داده‌های آماری نشان دهنده آن است که در مقایسه با سایر کشورها سهم کشور ما در تولید فناوری ناچیز و وضعیت آن نامطلوب است. در این مقاله مسائل و چالش‌های تولید فناوری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته، نقاط قوت و ضعف کشور تبیین شده است. این مقاله صرفاً به بیان وضع موجود، مقایسه‌ی آن با سایر کشورها و تحلیل آن می‌پردازد. ارائه‌ی پیشنهاد برای چالش‌های موجود، طبق برنامه‌ی زمان‌بندی کرسی آینده‌پژوهی مهندسی مکانیک، در آینده ارائه خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Technology Development in Iran with a Look at the Condition of Mechanical Engineering.

نویسندگان [English]

  • Masoud Abdollahi Nia 1
  • Alli Ghafari 2
1 Khajeh Nasir Toosi University of Technology (KNTU), Tehran, Iran
2 Professor, Professor, Dept. of Mechanical Engineering K. N. Toosi Univ. of Technology
چکیده [English]

Today, technology development is not only an straight forward approach to create wealth, but is a means for superiority of countries in military, industry and economy. In this paper, as a part of an IAS project entitled: future studies of mechanical engineering, the status of technology development in engineering field, and specifically in mechanical engineering, has been investigated in Iran and compared with some other countries. The aim of this study is to provide a realistic picture of technology development in Iran including it’s strengths and weaknesses. In data collection for technology development in engineering field, the specific statistics related to mechanical engineering has also been noticed. Some major indices to assess the status of technology development in a country include the number of granted patents, the expenditure on research and development, and the number of researchers (scientists and engineers). Although the number of registered patents is not necessarily enough for a country to be considered as a technology developer, but the lack of enough patents in a country is definitely a sign of poor condition in technology. A brief look at the statistics shows that the global share of Iran in patent registration is very low. In this paper, challenges related to technology development in Iran has been analyzed and the strengths and weaknesses have been mentioned. This paper has merely shown the current status of Iran and has compared it with other countries. The roadmap of future and suggestions for current challenges will be provided in later researches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mechanical engineering
  • Future Studies
  • Technology Development
  • Patent
  • research and development
  • Iran