نویسنده = صالح اولیاء، محمد
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد دروس مهندسی صنایع در توانمندسازی مدیران بخش صنعت

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 71-88

محمد رضا زارع بناد کوکی؛ محمد صالح اولیاء