نویسنده = فرزاد، عبدالعلی
تعداد مقالات: 1
1. موقعیت تحقیقات جهانی در زمینه شکل دهی مکانیکی فلزات

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 21-38

عبدالعلی فرزاد