نویسنده = فاخر، علی
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدلهای فیزیکی در آموزش دروس مهندسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 39-72

علی فاخر