نویسنده = حبیب نژاد کورایم، محرم
تعداد مقالات: 2
1. تدوین نرم افزار آموزشی رباتیک به کمک سیستم چند رسانه ای

دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 37-49

محرم حبیب نژاد کورایم


2. تأثیر Mathematica بر تدریس و یادگیری ریاضیات مهندسی

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 73-86

محرم حبیب نژاد کورایم