نویسنده = خشنودی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. جایگاه انتروپی در مهندسی و علوم

دوره 3، شماره 9، بهار 1380، صفحه 135-152

محمد خشنودی


2. مهندسی شیمی؛ گذشته، حال و آینده آن

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 51-62

محمد خشنودی