نویسنده = تابعی، ضیاءالدین
تعداد مقالات: 1
1. درباره ارتباط فلسفه با آموزش مهندسی

دوره 4، شماره 13، بهار 1381، صفحه 81-88

ضیاءالدین تابعی؛ محمود یعقوبی