نویسنده = سهراب پور، مصطفی
تعداد مقالات: 2
2. طراحی برنامه آموزشی برای دور ه کارشناسی مهندسی محیط زیست در کشور

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 17-27

جلال الدین شایگان؛ منصور طاهری؛ مصطفی سهراب پور؛ آرمین حسن زاده