نویسنده = فیض، جواد
تعداد مقالات: 3
1. آموزش مهندسی مکاترونیک در دانشگاه های کانادا

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 23-46

پرویز جبه دار مارالانی؛ جواد فیض


2. روش های عددی محاسبه میدان ها و پتانسیل های الکتریکی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1381، صفحه 11-43

جواد فیض؛ منصور اوجاقی


3. آموزش ماشینهای الکتریکی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1378، صفحه 55-68

جواد فیض