نویسنده = اوجاقی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. روش های عددی محاسبه میدان ها و پتانسیل های الکتریکی

دوره 4، شماره 16، پاییز 1381، صفحه 11-43

جواد فیض؛ منصور اوجاقی