نویسنده = سلیمانی، منصوره
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی اشتغال زنان در رشته های فنی و مهندسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 59-74

طاهره کاغذچی؛ گلناز کامرانی؛ منصوره سلیمانی


2. آموزش رشته های نوین مهندسی شیمی(مهندس تبدیل گاز طبیعی)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 71-82

طاهره کاغذ چی؛ مرتضی سهرابی؛ منصوره سلیمانی