نویسنده = شمس براق، آرمین
تعداد مقالات: 1
1. پژوهشی در زمینه نظام درسی علوم و مهندسی کامپیوتر در ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 71-84

آرمین شمس براق؛ محمود نقیب زاده