نویسنده = ابوالبشری، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. اخلاق در مهندسی: ضرورت ها و چالش ها

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 1-14

محمد حسین ابوالبشری؛ نفیسه طالبان فرد