نویسنده = کامرانی، گلناز
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اشتغال زنان در رشته های فنی و مهندسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 59-74

طاهره کاغذچی؛ گلناز کامرانی؛ منصوره سلیمانی