نویسنده = شیخان، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. توسعه فناوری در کشور با بازبینی برنامه درسی رشته های مهندسی

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 21-36

فیروز بختیاری نژاد؛ ناهید شیخان