نویسنده = بابایی(مترجم) M.Aspin، رضا
تعداد مقالات: 1
1. تیم های مجازی در آموزش: نظریه های جدید در مدیریت

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 55-63

رضا بابایی(مترجم) M.Aspin