نویسنده = عرفا(مترجم)N.Swamy، سامان
تعداد مقالات: 1
1. آموزش آزمایشگاه سیستم های کنترل مبتنی بر شبه اینترنت

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 9-27

سامان عرفا(مترجم)N.Swamy؛ سامان عرفا(مترجم)O.Kuljaca