نویسنده = قوسی، روزبه
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از مدل آینده نگاری جهت تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای مدیران

دوره 19، شماره 76، زمستان 1396، صفحه 143-159

مسعود قدوسی محمدی؛ روزبه قوسی؛ مهدی حیدری