نویسنده = زمانی فر، کامران
تعداد مقالات: 1
1. ساختار پایه ای برای دانشگاه مجازی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1380، صفحه 1-25

کامران زمانی فر؛ سعید نوروزیان؛ علی شریفی سده