نویسنده = صادق سلطان زاده، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر درس سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی در رشته مهندسی شیمی

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 65-78

جعفر صادق سلطان زاده؛ محمد حقیقی پراپری