نویسنده = قارون، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. وضعیت منابع انسانی کشور و راهکارهای پیشگیری از اتلاف آن

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 1-22

جعفر توفیقی؛ معصومه قارون