نویسنده = آزاد، اسدالله
تعداد مقالات: 1
1. نقش اطلاعات در انتقال فناوری

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 93-107

اسدالله آزاد