نویسنده = کاردان، علی محمد
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ پیشگیری از اتلاف منابع ملی و راه های ایجاد آن

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 109-119

علی محمد کاردان