نویسنده = صادق زاده، محمد
تعداد مقالات: 1
1. برنامه بهینه اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در کشور

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 121-140

محمد صادق زاده