نویسنده = خیرخواه، مرضیه
تعداد مقالات: 1
1. گرایش ها و مراکز آموزشی رشته مهندسی مواد و متالورژی در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 77-89

جلال حجازی؛ مرضیه خیرخواه