نویسنده = ظریفی، محمد علی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه سازی فرایند به کمک کامپیوتر برای مهندسان شیمی و ضرورت آموزش آن

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 27-44

رحمت ستوده قره باغ؛ محمد علی ظریفی